Restaurálás

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A Pénzügyminisztérium épületeA Pénzügyminisztérium épületeA Pénzügyminisztérium épületeA Pénzügyminisztérium épületeA Pénzügyminisztérium épülete A Belügyminisztérium épületeA Belügyminisztérium épülete A Belügyminisztérium épületeA Belügyminisztérium épületeA Belügyminisztérium épülete A Pannonhalmi Apátság A Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi Kastély Az Inter Európa Bank épülete A Széchenyi rakpart felső támfala A Centrál KávéházA Centrál Kávéház A Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi KastélyA Gödöllői Királyi Kastély A Terror HázaA Terror Háza A New York-palota Kálmán herceg lovasszobra A Magyar Tudományos Akadémia A Tajthy-kápolna és -kriptaA Tajthy-kápolna és -kriptaA Tajthy-kápolna és -kriptaA Tajthy-kápolna és -kriptaA Tajthy-kápolna és -kripta A Palazzo DorottyaA Palazzo DorottyaA Palazzo Dorottya A Szent István Egyetem kő névtáblája Társasház A Magyar Tudományos Akadémia A Magyar Tudományos Akadémia A Magyar Tudományos Akadémia A Magyar Tudományos Akadémia
Pénzügyminisztérium Belügyminisztérium Belügyminisztérium Pannonhalmi Apátság Gödöllői Királyi Kastély Inter Európa Bank és Ballentines Club Széchenyi rakpart felső támfal Centrál Kávéház Gödöllői Királyi Kastély Terror Háza Westel MT Rt. Tombátz-kripta New York-palota Kálmán herceg lovasszobra Magyar Tudományos Akadémia Tajthy-kápolna és -kripta Palazzo Dorottya Szent István Egyetem Társasház Magyar Tudományos Akadémia Székház
Budapest V., József nádor tér 2–4. Budapest V., József Attila u. 2–4. Budapest V., Nádor u. 2. Pannonhalma Gödöllő Budapest VI., Andrássy út 19. Budapest Budapest V., Károlyi Mihály utca 9. Gödöllő Budapest VI., Andrássy út 60. Budapest V., Vörösmarty tér Szeged Budapest VII., Erzsébet körút 9–11. Gödöllő Budapest I., Úri utca Kiskundorozsma Budapest V., Dorottya utca 6. Gödöllő Budapest V., Vörösmarty tér 3. Budapest V., Széchenyi István tér 9.
A teljes homlokzat (8400 m2 kőfelület, margitbányai mészkő), valamennyi kőszobor (Telts Ede művei) és kőornamentika restaurálása A homlokzat kődíszítményeinek restaurálása A műemlék épületszárny (Horthy István szobák, előcsarnok, tárgyalók) restaurátori feltárása, kutatása, engedélyezési dokumentációjának elkészítése, teljes restaurálásának kivitelezése A könyvtár oldali külső homlokzat kőrestaurálása Az 1–4. épületszárny restaurálási engedélyezési tervének elkészítése, a fő- és díszudvari homlokzat kő-, vakolat-, és gipszornamentikájának, barokk kőszobrainak, a kővázának és kőorom falazatának, a bajárati előcsarnok gipszstukkóinak restaurálása, a 3–5. épületszárny teljes külső és belső kőrestaurálása. Erkélyek, díszes kőkonzolok, kazettás kődíszítmények restaurálása A kapuk kőkereteinek restaurálása A főlépcsőház oldalfalainak márványburkolata, frízsorainak restaurálása és helyezése. A lábazati elemek és a talaj márvány burkolatának gyártása és helyezése. A 6-os épületszárny homlokzati kőrestaurálása. Oratóriumi vörösmárvány kandalló restaurálása. A 4-es épületszárny főhomlokzata, a díszudvari homlokzat, az oromfal és szobordíszei szakértői vizsgálata és restaurálása. A kastélykápolna kőrestaurálása (kőkapu oszlopfőkkel, ablakkőkeretek, balluszter, attika, timpanon figurákkal, kőpilaszterek). Belsőépítészeti berendezési munkák Homlokzati kőrestaurálás A carrarai márvány építmény teljes körű restaurálása A sarokrizalit feletti allegórikus szobor (fehérfejű amerikai sassal) gipszmintájának készítése. A homlokzati tornyokon lévő sasok gipszmintáinak készítése (3 db). A lovasszobor fémrészeinek és díszes keménymészkő posztamens, talapzat restaurálása Az épület díszes kőportáljának restaurálása A kápolna teljeskörű restaurálási tervének elkészítése (díszítőfestészeti, üvegművészeti, fém- és kőrestaurálási), engedélyezési dokumentáció elkészítése, restaurálása. A Hauszmann csarnok gipszszobrászati munkái Az egyetem kő névtáblájának restaurálása A kapubejáró rekonstrukciója, gránit és márvány restaurátori munkák (fővállalkozás) A főpárkány és a tetőszinti mellvéd kőelemeinek restaurálása (fővállalkozás)
A Pharmatrade épületeA Pharmatrade épülete Szent Flórián kőszobra Madonna kisdeddel Pietà A Fővárosi Bíróság címere A Gresham-palota A domonyi emléktemetőA domonyi emléktemető
Pharmatrade Szent Flórián kőszobra Madonna kisdeddel Pietà Fővárosi Bíróság Gresham-palota Emléktemető
Budapest V., József nádor tér 5–6. Sóskút Sóskút Mosonmagyaróvár Budapest V., Markó utca 27. Budapest V., Roosevelt tér 5–6. Domony
Homlokzati kőfonatos erkélyek, előcsarnok díszkő burkolatának restaurálása. Lépcsőházi vörösmárvány lépcsők (fsz., I. és IV. emelet) restaurálása. Restaurálás Restaurálás Restaurálás Az épület külső homlokzatának kőrestaurálása. Új címer mintázása, gyártása és helyezése a homlokzatra (bronz). Homlokzati kőrestaurálás (1390 m2 felületen lévő valamennyi kődíszítmény) A nemesi emléktemető helyreállítása, restaurálása